Een positieve toekomst na coronacrisis!

Leestijd +/- 10 minuten -> ga even rustig zitten. Ben je druk? Lees dan een andere keer.

Wat kan ik als jonge ondernemer, marketeer en hobby filosoof toevoegen aan deze maatschappij in tijden van crisis? Mijn toegevoegde waarde beperkt zich tot ondernemers zo goed mogelijk te helpen met hun creatieve acties of het ‘overleven’ van deze periode. We hebben met ons bedrijf gelukkig nog werk, maar we zijn minder van vitaal belang dan zorgmedewerkers, vakkenvullers, mensen met logistieke beroepen, etc. Respect en dank voor iedereen die deze belangrijke rollen vervullen op dit moment.

Toch heb ik nagedacht over een issue waar ik mij geroepen voel om een steentje bij te dragen en dat is de de maatschappelijke visie over de toekomst na deze coronacrisis. Ik heb gemerkt dat er een grote kloof zit tussen de optimistische en sceptische denkers. De een voorziet een doemscenario waarin men getraumatiseerd is en dat de economische gevolgen immens zijn. De ander voorziet economische groei en dat evenementen en maatschappelijke bijeenkomsten floreren, omdat men dat gemist heeft.

Mijn gedachte? Helpen bij het sturen van de ‘self fulfilling prophecy’. Oftewel, de voorspelling die zichzelf werkelijkheid maakt.  Iets waar ik persoonlijk erg in geloof en in mijn leven ook regelmatig naar handel. 

De socioloog Robert K. Merton omschreef het fenomeen als volgt: 

“De zelf vervullende voorspelling is in aanvang een foute definitie van de situatie die een nieuw gedrag oproept waardoor de oorspronkelijke foute kijk waar wordt. Deze schijnbare juistheid van de voorspelling houdt een foute voorstelling van zaken in stand. De voorspeller zal namelijk datgene wat uiteindelijk gebeurd is aanvoeren als bewijs dat hij van begin af aan gelijk had.”

Voorbeeld:

Voorspeller is CEO van Space X Elon Musk en zegt: De aarde wordt veel te klein voor het toenemende aantal mensen, dus we moeten interplanetair leven in de toekomst -> Bedrijven geloven Elon Musk en investeren in onderzoek om Mars te koloniseren door de eerste mensen daar te laten leven -> Realiteit is dat eerste Nederlandse mensen in 2027 naar Mars vliegen om daar te leven. Dat is mede dankzij die investeringen en onderzoek mogelijk gemaakt -> Elon Musk zegt: ‘I told you so’.

Hoe werkt dit tijdens en na deze coronacrisis?

De korte versie is dat men bij negatieve voorspellingen zich er bewust of onbewust ook naar gaat gedragen. Hetzelfde geldt voor een positieve voorspelling. Het economisch herstel zal veel sneller gaan als men hier positief over denkt en spreekt. Dus advies: Blijf super positief over de toekomst na 1 juni en deel die positieve gedachte met iedereen die je spreekt!

De lange versie

We hebben te maken met een unieke situatie waar massaal gespeculeerd wordt over de toekomst na de coronacrisis. Iedereen kan hierin theoretisch gelijk krijgen. De ene voorspelling is radicaler dan de ander, maar niemand die exact weet wat er gebeurt over een paar maanden. Het blijven voorspellingen.

Als wij al die voorspellingen zouden delen met elkaar dan heb je voorspellingen die meer draagvlak krijgen, omdat simpelweg meer mensen daarin geloven. Die voorspellingen krijgen extra kracht wanneer personen met grote invloed (wetenschappers, politici, celebrities, online influencers, ondernemers, etc.) die voorspellingen gaan delen met anderen.

Dit proces gaat zich de aankomende weken vormgeven. Let maar op! (Dit is ook een self fulfilling prophecy…). Men gaat speculeren over de toekomst en bedrijven gaan erop acteren. Wellicht worden de mensen die belangrijke beslissingen moeten maken over de toekomst as we speak al beïnvloed door voorspellingen die gedaan zijn.

Om het concreet te maken, schets ik hieronder 2 scenario’s naar aanleiding van negatieve- en positieve voorspellingen:

Een schets van een doemscenario

De negatieve voorspellingen vanuit de gehele maatschappij lijken het meest realistisch en krijgen draagvlak voor onderzoek naar negatieve gevolgen van die voorspellingen. Wetenschappers gaan onderzoek doen naar bijvoorbeeld: hyperinflatie door crisis en/of naar trauma’s bij bevolking en komen met schokkende cijfers. Media schrijft hierover en bedrijven beperken risico’s. Politici maken radicale beslissingen zoals een NEXIT, kiezen voor een andere valuta om hyperinflatie schade te beperken en vergeven moeizaam vergunningen voor grote evenementen. Er is grote economische schade ontstaan waarvan het herstel jaren gaat duren.

Een schets van een utopiascenario

De positieve voorspellingen vanuit de gehele maatschappij lijken het meest realistisch en krijgen draagvlak voor onderzoek naar positieve gevolgen van die voorspellingen. Wetenschappers gaan onderzoek doen naar bijvoorbeeld: Het succes van innovaties tijdens de crisis en de sociale creativiteit van de bevolking om elkaar te helpen. De wetenschappers komen met verrassende positieve cijfers! De media schrijft hierover, bedrijven durven verder te investeren in dergelijke innovaties. Bedrijven nemen weer personeel aan en het bestrijden van de crisis wordt gevierd door iedereen in Nederland. Politici krijgen waardering voor het goede handelen en evenementen vinden in het jaar 2020 nog doorgang. Het is “slechts” een gezondheidscrisis geweest waar de Nederlandse economie een paar maanden gevolgen van heeft gemerkt.

Noem mij een nerd, maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen deugen (Thanks Rutger Bregman – top boek). En dat de meeste mensen willen geloven in het positieve scenario. Ik doe dat zelf ook.

Mijn oproep aan jullie allemaal: Laat de sceptische gedachten en voorspellingen niet overwinnen. Blijf positief over de toekomst en laten we hier samen krachtiger dan ooit weer uitkomen. Laat die ‘Self fulfilling prophecy’ alsjeblieft een positieve zijn. Ik hoop van harte dat er veel mensen zijn die over een paar maanden kunnen zeggen: “Joepie! I told you so!” In plaats van: “Shit, I told you so…”

Heel veel succes, sterkte en gezondheid gewenst!

Mark Bos